تاريخ : 93/09/28 | 19:49 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/09/25 | 0:31 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/09/21 | 2:46 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/09/18 | 11:0 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/09/18 | 10:54 | نویسنده : فاطمه قناعتی |

 

 

 تاريخ : 93/09/18 | 2:52 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/09/16 | 12:10 | نویسنده : فاطمه قناعتی |

توضیحات براساس انیمیشن

جهت ساختمان

محل زندگی و اتاقهایی که بیشترین وقت را در انجا می گذرانید باید روبه سمت شمال باشد برای این

که به مدت طولانی ترازروز نور خورشیدرادریافت کند

اتاق های خواب باید روبه سمت جنوب قرارگیرد بنابراین خنک ترخواهد بود و برای خوابیدن در شب

دلپذیرترند

پیش آمدگی لبه بام

پیش آمدگی لبه بام روی پنجره های شمالی ازگرمای ناخواسته در تابستان می کاهد و اجازه حفظ گرما را در طول زمستان به وسیله خورشید می دهد

منطقه زندگی

اگر چه طرح های باز محبوب هستند اما گرم وسرد نگه داشتن آنها مشکل و گران تمام می شودو

می توانند پرسرو صدا نیز باشند بنابراین برای پایین نگه داشتن هزینه گرمایش و سرمایش این مناطق

را محصور نگه دارید

منطقه بندی

اینجاد مناطق توسط گروه بندی اتاق ها با استفاده های مشابه مانند اتاق نشیمن، اتاق خواب و

مناطق مرطوب اجازه گرمایش و سرمایش کارآمدتر را به شما می دهد

درختان

درختان و درختچه ها می توانند برای جلوگیری از آفتاب تند صبح و بعد از ظهر در دو طرف شرقی و غربی

خانه ها در تابستان مورد استفاده قرارگیرند

ایوان و کلاه فرنگی

سنگ فرش درقست پنجره های شمالی می تواند گرما را به خانه منعکس کند بنابر این اضافه کردن ایوان

و کلاه فرنگی دراین مناطق می تواند در تابستان سایه زیادی ارائه دهد

شیشه

شیشه های بیش از اندازه می تواند خانه شما در تابستان بسیارگرم و در زمستان بسیارسرد کند این

پنجره ها در در دو طرف شرق و غرب خانه محدود کنید

خنک کردن طبیعی

قراردادن پنجره ها در حالت حداکثر تهویه متقابل ،اجازه می دهد تا هوای گرم تابستان که در طول روز

ایجاد می شود بیرون رانده شود

درجه حرارت داخلی

درآب و هوای گرمتر پوشش سقف و سازه نور می تواند به خنک نگه داشتن خانه کمک کند سقف های

فلزی به طورموثر نورخورشید را منعکس می کنند وسبب حفظ یا پایین ماندن درجه حرات داخلی خانه

می شوند

عایق

عایق می تواند به حفظ یک خانه آرامتر و راحت تر درتمام طول سال کمک کند

روشنایی

در حالی که نور طبیعی ارزان ترین نور را ارائه می دهد لامپ های فلورسنت نیز عالی بوده و سبب صرفه

جویی در مصرف انرژی می شوند و از لامپ های استاندار د عمر طولانی تری دارند

لامپهای LED  می توانند مانند فلورسنت سبب صرفه جویی درمصرف انرژی شوند و سه برابر یا بیشتر

دوام داشته باشند اما آنها گران هستند فناوری در حال بهبود است به طوری که آنها نیز به زودی مقرون

به صرفه می شود

رنگ

رنگ بیرونی شما می تواند بر راحتی های داخلی تاثیر داشته باشد بنابراین مطمئن شویدکه دیوارها و

سقف خانه به رنگ روشن است به این ترتیب آنهامی توانند حرارت را منعکس و در تابستان به خنک نگه

داشته خانه کمک کنند.

 انیمیشن خانه هایی که نیازبه انرژی کمتری برای گرمایش و سرمایش دارند

منبع:

https://www.ergon.com.au/network/manage-your-energy/home-energy-tips/energy-efficient-homeتاريخ : 93/09/12 | 20:44 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/09/10 | 21:2 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/09/10 | 20:35 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/09/10 | 0:55 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/09/09 | 21:13 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/09/07 | 11:13 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/09/07 | 11:2 | نویسنده : فاطمه قناعتی |تاريخ : 93/09/05 | 0:26 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/09/04 | 0:49 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/09/02 | 19:33 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
 

 

غذاهای خوب بخوریدقبل از آن که دیرشود

انیمیشن غذای بدتاريخ : 93/08/30 | 17:20 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/08/30 | 0:6 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/08/28 | 22:3 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
امکانات وب