تاريخ : 93/05/27 | 22:29 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/05/27 | 22:11 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
انیمیشن نمک

انیمیشن نمک

منبع:www.brainpop.comتاريخ : 93/05/27 | 22:9 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/04/19 | 2:51 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/03/04 | 15:4 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
 

منبع:www.brainpop.com

انیمیشن گرما چیست؟تاريخ : 93/02/28 | 12:41 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/02/28 | 12:30 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
 

۱- یک فرش پیداکنید و پاهایتان را درحالی که جوراب پشمی پوشیده اید روی آن بکشید و این مالش دادن
پا روی فرش را برای مدت 30 ثانیه تا دو دقیقه ادامه دهید

۲- به قربانی برسید و اورالمس کنید. نزدیک ترین فرد به شما قربانی شماست اگر شما زیاد به اطراف

حرکت کنید آنچه را ذخیره کرده اید از دست خواهید داد ضمنا باید از دست زدن به فلز هم خودداری

کنید چون خودتان به جای قربانی تان دچار شوک خواهید شد.

برای اضافه کردن اثرشوک به هوابپرید و قبل از این که پا های تان به زمین برسد قربانی را لمس کند این

کار شوکی ایجادمی کند که( ضرب ولتاژ خازنی)نامیده می شود و معنی آن شوک قوی تراست.

 

 تاريخ : 93/02/20 | 23:6 | نویسنده : فاطمه قناعتی |

انیمیشن سرطان چیست

منبع:www.brainpop.com
تاريخ : 93/02/10 | 23:12 | نویسنده : فاطمه قناعتی |

انیمیشن دیابت چیست

منبع:www.brainpop.comتاريخ : 93/02/10 | 23:0 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
امکانات وب