تاريخ : 93/07/09 | 0:29 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/07/08 | 23:57 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/07/07 | 19:39 | نویسنده : فاطمه قناعتی |

برای اجرای انیمیشن نیاز به برنامه جاوا است

انیمیشن قانون اهمتاريخ : 93/07/04 | 21:57 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
 

انیمیشن اثر ضخامت و طول سیم بر مقدار مقاومت مداربه صورت اینتراکتیو

برای اجرای انیمیشن به برنامه جاوا نیازاستتاريخ : 93/07/02 | 13:48 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/07/02 | 12:33 | نویسنده : فاطمه قناعتی |

با فشار کم

با فشار زیاد


انیمیشن جریان در یک مدار  DC  صفحه 28 کتاب فناوری هشتمتاريخ : 93/07/02 | 12:20 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/06/31 | 9:1 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
انیمیشن اتصال لامپ فلورسنت

 تاريخ : 93/06/29 | 18:40 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
تاريخ : 93/06/25 | 17:19 | نویسنده : فاطمه قناعتی |
امکانات وب